Praktijk geschiedenis

Soms rolt een balletje onverwacht….

In 1983 zijn wij beiden (Nic en Maja) afgestudeerd aan de opleiding Fysiotherapie te Den Bosch.
Fysiotherapie is een 4 jarige HBO opleiding.
Nic is daarna meteen als fysiotherapeut aan de slag gegaan bij zijn laatste stageadres: het Elkerliek Ziekenhuis, een algemeen ziekenhuis in Helmond dat toen nog het Lambertus Ziekenhuis heette. Nic is als fysiotherapeut geweest op o.a.  de afdeling orthopedie en de afdeling longziekten. 
Maja is na haar afstuderen als waarnemend fysiotherapeute gaan werken op haar laatste stage adres: het Willibrordus ziekenhuis te Deurne. Per 1 oktober 1983 is zij gaan werken als fysiotherapeute bij Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, een gespecialiseerd ziekenhuis voor mensen met epilepsie.  Maja is werkzaam geweest op de woonafdelingen van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Zowel bij de kinderen met, als zonder, verstandelijke beperking en met en zonder gedragsproblematieken. Daarnaast is zij als fysiotherapeute werkzaam geweest op de Berkenschutse, de school dieverbonden is met en gevestigd is op het terrein van Kempenhaeghe.


Op 1 april 1984 zijn we onze Praktijk voor Fysiotherapie begonnen naast onze vaste banen als fysiotherapeut. Het was in die tijd heel normaal dat je 2 banen in de fysiotherapie had: overdag in een ziekenhuis of instelling en ’s avonds in je eigen praktijk of bij een andere vrijgevestigde praktijk.

We zijn gestart op Willem Alexanderlaan 2, op de bovenverdieping van het huis van de ouders van Nic. Een grote slaapkamer is ingericht als behandelkamer. Nic, als fervent doe-het-zelver, heeft een wandrek, een Zweedse bank en een balie gemaakt.  Een behandelbank werd overgekocht uit ziekenhuis te Vlissingen voor het symbolische bedrag van 0.25 cent.  Alle onze spaarcenten zijn gestoken in de modernste fysiotechnische apparatuur die er op dat moment was. Een briefje op de deur dat we gevestigd waren. En zo was onze praktijk geboren!


Het zorgstelsel kende, in die tijd, nog de splitsing tussen ziekenfonds verzekerden en particulier verzekerden. De particulier verzekerden hadden vrije keuze in het kiezen van hun behandelaar. De ziekenfondsverzekerden niet. Zij moesten naar de door het ziekenfonds gecontracteerde behandelaars. Een contract krijgen met het ziekenfonds kon op 2 manieren: een contract overkopen van een fysiotherapeut die met pensioen ging ( zeer kostbaar), of je laten plaatsen op een wachtlijst en wanneer er een contract vrij kwam kon je dit kopen. Wij zijn gestart op de wachtlijst voor het CZ ( dat was voor deze regio de zorgverzekeraar) op nummer 706 en 713. Een lange tijd te gaan dus.

In oktober 1985 zijn we in Maarheeze gaan wonen op de Sneppendijk 14 en hebben onze praktijk daar gevestigd. Van één grote behandelkamer waar we om beurten werkten, konden we hier een oefenzaaltje én een losse behandelkamer realiseren.
De praktijk groeide zeer gestaag door en wij vonden de combinatie van “buitenshuis” en “thuis” werken nog steeds prima en zeer leerzaam. Bij het werken in het ziekenhuis en het epilepsiecentrum hadden we de mogelijkheid om ons beiden goed te verdiepen in ons vak als fysiotherapeut. Het volgen van veel cursussen, het werken met een zeer grote diversiteit aan cliënten, het doen van wetenschappelijk onderzoek, met publicatie, en het samenwerken met  alle disciplines die in het ziekenhuis en op Kempenhaeghe werkzaam waren, hebben ons gevormd tot de fysiotherapeuten die we nu zijn:  Fysiotherapeuten met een grote rugzak aan ervaringen.

Inmiddels waren we in het najaar van 1989 verhuisd naar de Oranje Nassaulaan 19 in Maarheeze en hebben daar de praktijk aangebouwd, met echte wachtkamer, oefenzaal en eerst een, en later twee individuele behandelkamers.
In januari 2005 hebben de mogelijkheid gekregen om de praktijk van de Hans Veldhuis over te nemen. 

n die tijd was het zorgstelsel veranderd en had iedereen de mogelijkheid om een vrije keuze maken uit alle zorgverzekeringen en wij hadden inmiddels een contract met alle zorgverzekeraars.
Nic is in die tijd gestopt met zijn werk als fysiotherapeut in het Elkerliek en is fulltime in onze praktijk aan de slag gegaan. Maja heeft per mei 2005 haar werkzaamheden bij Kempenhaeghe  gestopt om ook fulltime thuis te gaan werken omdat we een groot patiënten aanbod kregen.

In de jaren die volgden zijn we uitgebreid met meerdere werknemers.
Door de groei van onze praktijk zijn we sinds september 2012 gevestigd in het pand aan de Sterkselseweg 20 B te Maarheeze. Een plek waar we ons als fysiotherapeuten goed voelen en waar we ons vak professioneel kunnen uitvoeren.

 

Wat doet een fysiotherapeut

De fysiotherapeut:

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn kennis en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het voorkómen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten aan –zoals het in medische termen heet- het bewegingsapparaat. De fysiotherapeut behandelt mensen die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen

U krijgt altijd zorg op maat. Dat wil zeggen: passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt bereiken.

Elk jaar gaan ruim drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Mensen van alle leeftijden met verschillende leefstijlen en allerlei soorten klachten. Klachten waarvoor je naar de fysiotherapie kunt gaan zijn

 • Blessures, 
 • Pijnklachten 
 • Een (chronische) aandoening waarvoor mensne medische begeleiding/ beweegzorg nodig hebben
 • Revalidatie na een operatie of ongeval
 • Voorafgaand aan een operatie om uw conditie te verbeteren en daardoor sneller te herstellen.

Kinderen kunnen ook baat hebben bij behandelingen bij de fysiotherapie, hierbij kun je denken aan:

 • een baby die een voorkeurshouding heeft of dreigt te gaan ontwikkelen
 • kinderen die een achterstand in hun bewegingsontwikkeling hebben
 • problemen met bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.
 •  houdingsproblemen die kunnen ontstaan tijdens de lichamelijke groei

Voor al deze klachten krijgt u van de fysiotherapeut zowel een goede behandeling als advies.Dit is belangrijk voor uw gezondheid en om mobiel te blijven.

Fysiotherapie zorgt ervoor dat u sneller herstelt en zo optimaal mogelijk kan (blijven) bewegen.

De jongste client die wij onder behandeling hebben gehad was 5 dagen oud. De oudste 100 jaar.

Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële HBO studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven.

Alle fysiotherapeuten die in de Praktijk voor Fysiotherapie van de Ven-Verest werkzaam zijn zijn BIG geregistreerd en staan in het CKR.Werkwijze

Hoe komt u bij de fysiotherapie voor behandeling?:

• Zonder verwijzing van een medicus: de Directe  Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Sinds 1 januari 2006 is het wettelijk zo geregeld u zonder verwijzing van een medicus een afspraak kunt maken bij de fysiotherapeut. Wij maken dan met u een afspraak voor een screening. Uw klachten worden dan uitgevraagd en we kijken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Als er een indicatie is dan volgt er meteen een intake en een onderzoek en daarna  kan de behandeling starten.


• Met verwijzing van een medicus:
De huisarts of de specialist kan u verwijzen naar de fysiotherapie. Er vindt dan geen screening plaats, dat heeft de arts al gedaan. U krijgt een intake en een onderzoek waarna de behandeling kan starten

Ondanks dat het wettelijk is bepaald dat u geen verwijzing nodig heeft zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u bij sommige aandoeningen wel een verwijzing nodig heeft. 

Dat kan zijn

 • wanneer u aan huis behandeld wordt
 • wanneer u een aandoening heeft die op de “lijst Borst” staat.

Uw fysiotherapeut zal u, indien nodig, daarover inlichten.

Eerste behandeling

Wanneer u een afsrpaak met ons heeft gemaakt wordt tijdens de eerste behandeling door de fysiotherapeut uw klacht verder uitgevraagd. Er wordt samen met u een behandelplan/ behandeldoelen opgesteld, en de behandelingen starten. Tijdens het verloop van de behandelingen kunnen vanzelfsprekend de behandelingen worden bijgesteld afhankelijk van uw reactie op de behandeling.

Wij stellen het op prijs wanneer u een handdoek meebrengt.

Vanuit de zorgverzering worden wij verplicht om een uitgebreide adminstratie bij te houden. Wij proberen dit binnen de behandeltijd zo beperkt mogelijk te doen, maar we ontkomen er niet aan.  

Tarieven Fysiotherapie 2021

~~

 

 

Prijslijst niet verzekerde zorg* 2022


1000 Zitting fysiotherapie                                          € 34,50

1001 reguliere zitting fysiotherapie aan huis            € 44.50

1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek          € 52.50

1500 Zitting oedeemtherapie in praktijk                    € 45.00

1864 Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 45.75

1870 Intake en onderzoek na verwijzing                   € 45.75

1960 Niet nagekomen afspraak                                € 25.00
  

* tarieven gelden voor patiënten zonder aanvullende verzekering

 

Let op:

Wanneer wij declareren via uw verzekering kunnen de bedragen afwijken van bovenstaande tarieven.

Wanneer u meer behandelingen ontvangt dan door de zorgverzekeraar worden vergoed, dan ontvangt u van ons, of van de verzekering, een rekening.

Wij declareren digitaal bij alle zorgverzekeraars.

Afmelden van een behandeling:

Wanneer u, bij verhindering, op tijd uw afspraak afmeldt, kunnen wij nog iemand anders inplannen én krijgt u geen rekening van ons 

Behandelingen die de dag van te voren zijn afgemeld worden niet in rekening gebracht.
Het antwoordapparaat staat altijd aan, zowel 's avonds alsook in het weekend

Bij afmeldingen op de dag van de afspraak krijgt u een rekening van € 25.00. Dit  wordt NIET door de zorgverzekeraar vergoed en dit kunt u dus ook niet bij hen declareren.


Wanneer een andere cliënt op uw tijd kan worden ingepland, wordt deze behandeling natuurlijk niet bij u in rekening gebracht. Laat het ons daarom zo snel mogelijk weten wanneer u een afspraak niet kunt nakomen.

CORONA: een behandeling die wordt afgemeld in verband met corona klachten wordt niet in rekening gebracht

Vergoedingen

Fysiotherapie vergoedt vanuit de verzekering of zelf betalen?

Nederland kent een zorgsysteem met een basisverzekering die verplicht is voor iedereen. Dit baispakket is een algemeen pakket waarin voor iedereen dezelfde vergoedingen zitten en waar voor iedereen dezelfde regels gelden. De regering bekijkt elk jaar wat er in de basisverzekering voor het daarop volgende jaar komt. De inhoud van het pakket, maar ook het eigen risico en de eigen bijdrage kan jaarlijks veranderen. Indien u gebruikt maakt van zorg die in het basisverzekering zit, heeft u te maken met een jaarlijks eigen risico. Dit geldt voor alle basiszorg samen.

Naast de verplichte basisverzekering bent u vrij om een aanvullend pakket af te sluiten. Elke zorgverzekeraar stelt verschillende aanvullende pakketten samen. Door deze pakketten te bekijken kunt u zelf bepalen of u bepaalde zorg extra wilt verzekeren.

Fysiotherapie in de basisverzekering

Volwassenen
Fysiotherapie wordt vergoed uit de hoofdverzekering (basisverzekering) wanneer u een aandoening heeft die voorkomt op de chronische lijst (Lijst Borst). Deze vergoedingen zijn niet afhankelijk van uw aanvullende verzekering en worden meestal voor langere tijd vergoed. Er geldt hier een eenmalig "eigen risico" van 20 behandelingen ( per indicatie. Deze eerste 20 behandelingen hiervan kunnen ujit uw aanvullend pakket gehaald worden.  Geheel, of gedeeltelijk indien uw aanvullend pakket onvoldoende is. Indien uw aanvullend pakket onvoldoende is, of u geen aanvullend pakket heeft dient u deze kosten zelf te betalen voordat de 21ste behandeling uit de basiverzekeing wordt betaald.  Dit is een wettelijke maatregel. Deze langdurige fysiotherapie wordt alleen vergoed met verwijzing van een arts.

NB: De term chronisch is misleidend omdat hiermee niet ‘een klacht die vaker voorkomt’ wordt bedoeld, maar ‘een klacht die voorkomt op de Lijst van Borst’.

Lijst van Borst:  http://fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie

Kinderen

Kinderen hebben vanuit de basisverzekering recht op negen zittingen fysiotherapie per indicatie (= per klacht) per jaar. Met een verwijzing van een arts kan dit uitgebreid worden tot achttien maal. Chronische fysiotherapie voor kinderen jonger dan 18 jaar wordt vanaf de eerste behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering bij aandoeningen die op de Lijst van Borst staan. Bij kinderen is er geen spraken van eigen risico.

Aanvullende verzekering

Behandelingen voor klachten die niet op de Lijst van Borst staan worden vergoed door de zorgverzekerng indien u aanvullend verzekerd bent. Denk hierbij aan rugklachten, verstuikte enkels, spierscheurtjes, sportletsels etc. Deze kosten worden dus niet gedekt door uw basisverzekering. 

Wanneer u een aanvullend pakket heeft, dan zal uw zorgverzekeraar de kosten vergoeden tot de hoogte die u zelf met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Hierbij heeft u NIET te maken met het eigen risico, u hoeft ook niet de eerste twintig behandelingen zelf te betalen. De behandelingen worden  vergoed uit de aanvullende verzekering.

Een aantal zorgverzekeraars combineert verschillende uitgaven binnen een pakket bv combinaties met oefentherapie Cesar of huidtherapie. Wanneer u niet meer weet of u vergoedingen kunt krijgen uit uw aanvullend pakket kunt u bij combinatie pakketten het beste uw zorgverzekeraar bellen. Dit kan ook wanneer u elders fysiotherapie heeft genoten. Wij hebben geen zicht op declaraties die andere partijen doen bij uw zorgverzekeraar. 

Bel bij twijfel uw zorgverzekering. Het kan anders voorkomen dat u achteraf een nota ontvangt voor behandelingen die u hebt gehad, maar die niet vergoed worden. Het gevolg is dat u die nota dan zelf moet betalen. Probeer dat te voorkomen.

Behandelindex:

Er is op dit moment  in de media veel te doen over de behandelindex. De behandelindex is het aantal behandelingen dat de fysiotherapeut besteeds aan de cliënt. De zorgverzekeraar heeft zelf bepaald hoeveel behandelingen zij aan een bepaalde klacht toekennen. Dit staat volledig los van uw aanvullend pakket en wordt eigenlijk gebruikt om te bezuinigen. Wij, als praktijk, proberen hier op een zo goed mogelijke manier mee om te gaan en UW BELANG boven dat van de zorgverzekeraar te stellen.   

 

Visie

Missie:

 • Fysiotherapiepraktijk Van de Ven-Verest wil een brede populatie cliënten aanspreken met uiteenlopende zorgvragen, klachten en pathologieën.
 • We staan voor een hoogwaardige fysiotherapie waarbij de cliënt centraal staat en het resultaat voor de cliënt telt. Wij willen de behandeling van cliënten met een behandelvraag gericht, efficiënt en kwalitatief goed laten verlopen. Als fysiotherapeuten stimuleren en ondersteunen we elkaar, wisselen we vakkennis en ervaringen uit, en zorgen zo voor betrokken, professionele fysiotherapeutische zorg in een persoonlijke sfeer.

 

Visie:

 • We willen uitgroeien tot een fysiotherapiepraktijk waarin we de gezondheid en vitaliteit van onze cliënten zoveel mogelijk proberen te optimaliseren rekening houdend met de mogelijkheden en wensen van de cliënt. We willen daarbij een praktijk zijn waarin de werkzame fysiotherapeuten zich zo optimaal mogelijk kunnen profileren in een positieve stimulerende werkomgeving.
Huisregels

 • Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg naar binnen en naar buiten kan vervolgen. 
 • Wij stellen het zeer op prijs als u uw eigen handdoek meeneemt. De handdoeken waar u bij ons op ligt gaan na iedere cliënt in de was. Uw eigen handdoek kunt u meerdere keren gebruiken. We proberen op deze manier ons steentje bij de te dragen aan het milieu.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal/verlies of beschadiging van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
 • In het gehele gebouw geldt een rookverbod. 
 • Huisdieren zijn in het gebouw niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons tijdens de behandeling uitzetten.
 • Iedereen dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.
 • Studenten van de Hogeschool Breda of Hogeschool Zuyd lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is. Wij vragen u altijd voor de behandeling of u daar bezwaar tegen heeft.
 • Wanneer u een handdoek meeneemt naar de behandeling stellen wij dat zeer op prijs
 • NIET NAGEKOMEN AFSPRAKEN WORDEN IN REKENING GEBRACHT, deze kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekering

Tenslotte

Wanneer u vragen heeft aarzel niet die met ons te bespreken. Wij zijn er voor u.

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut?

Natuurlijk doen wij er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Vindt u het lastig om de klacht direct te bespreken? U kunt ook een afspraak maken op een later tijdstip en iemand die u vertrouwt meenemen om u te helpen uw klacht te bespreken.