Hooikoortsklachten verminderen met een Medical Taping behandeling met CureTape®?

De Lente komt er weer aan. Medical Taping kan een oplossing bieden bij hooikoorts. Wij tapen volgens de principes van het Medical Taping Concept en wij tapen met de originele CureTape®

CureTape bevat geen medicinale toevoegingen en toch blijkt uit twee inventarisaties (pilots in 2016 en 2017) dat 84% flinke verlichting heeft door Medical Taping bij hooikoortsklachten. Het antwoord op de vraag hoe dat kan, lijkt vooral te zitten in de kalmerende werking die CureTape heeft op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. Bovendien prikkelt de tape via de huid het neurogene stelsel.

De resultaten van de Medical Taping toepassing van CureTape bij hooikoortsklachten zijn erg positief. Dat is fijn voor de 4 miljoen Nederlanders met hooikoortsklachten; circa 20% van de bevolking heeft er last van. Het begint meestal in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij mensen met hooikoortsklachten reageert het lichaam heel heftig. Er is sprake van een soort over-reactie van het afweermechanisme, waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren. Dat zorgt voor een reeks van klachten, zoals een loopneus, niezen, verstopte neus, branderige- of traanogen. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn veelgehoorde problemen. Het komt soms zelfs voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

Laat de behandeling altijd uitvoeren door een professionele behandelaar die op de hoogte is van het Medical Taping Concept!


Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?
Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling reflectoir invloed kan worden uitgeoefend op de bij het innervatiegebied behorende weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De kinesiotape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen


Resultaten Medical Taping bij hooikoorts pilot studies (analyse evaluatieformulieren 2016 en 2017)
Zowel bij de inventarisatie uit 2016 en 2017 gaven 84% van de hooikoortspatiënten aan dat de klachten afnemen na het toepassen van de hooikoortstape als onderdeel van het Medical Taping Concept. Deze resultaten van de pilot studies vragen echter om een uitgebreide studie.

Om specifieker inzicht te krijgen in de heilzame werking van Medical Taping bij hooikoorts, werkten in 2016 139 en in 2017 147 hooikoortspatiënten mee aan een testcase. Deze analyses werden uitgevoerd door een aantal fysiotherapeuten en gecoördineerd door Harry Pijnappel. Harry is als docent werkzaam bij FysioTape en is tevens auteur van het Medical Taping Instructieboek, waarvan er inmiddels ca. 25.000 exemplaren, in zeven talen, zijn verkocht. Ook is Harry initiatiefnemer van de website Tapingbase.nl, een overzichtelijke kennisbank die zich met name richt op onderzoek en uitwisseling van informatie over het Medical Tapen. De uitkomsten van het hooikoorts onderzoek zijn in SPSS geanalyseerd en verwerkt door een student Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente.

Bij de opzet van deze eerste pilot in 2016 werd CureTape in twee halve cirkels op de rug, in de longzone, van de deelnemers aangebracht in de vorm van letters C, die met de rug tegen elkaar liggen. Verder werd bij een aantal van de deelnemers tevens de voorzijde van het lichaam (M. pectoralis major) getapet met twee korte stukken CureTape. Bij de pilot in 2017 is gekozen voor twee losse I-stroken en tevens is aan de borstzijde de pectoralis getapet.

Conclusies
Belangrijkste uitkomsten van deze pilot

Bij 84% van de deelnemers was er sprake van vermindering van klachten na één, twee en/of drie tapesessies. Bij sommige symptomen was de klachtenvermindering spectaculair en werd een zogeheten VAS-score van wel 80% behaald
Bij acht van de negen symptomen gaven deelnemers aan dat de klachten al na één hooikoorts behandeling beduidend afgenomen waren
Na de tweede tapesessie werd tevens een significant verschil van alle symptomen waargenomen
Ook na de derde tapesessie namen de klachten nog verder af, echter beduidend minder
De combi-tape (rug en borst) gaf het beste resultaat
Met een X-tape kan wellicht een nog beter resultaat bereikt worden. Dit is echter niet significant. Bij deze manier van tapen is de segmentale stimulatie van de midline het grootst. Uit de inventarisatie is gebleken dat volgens deze methode wellicht daardoor een iets beter resultaat haalbaar is maar een overreactie is ook mogelijk
Een verstopte neus/loopneus en niesbuien werden voor aanvang van het onderzoek door de deelnemers genoemd als meest irritante symptomen van hooikoorts. Ook jeukende c.q. rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten.

Laat de behandeling altijd uitvoeren door een professionele behandelaar die op de hoogte is van het Medical Taping Concept!

Wij tapen volgens de principes van het Medical Taping Concept en wij tapen met de originele CureTape®

bronvermelding: www.fysiotape.nl/medical-taping/hooikoorts