Wat vergoedt de zorgverzekering aan fysiotherapie

Heeft u een aanvullende verzekering fysiotherapie , of betaalt u zelf uw behandelingen fysiotherapie?

~~
Nederland kent een zorgsysteem met een basisverzekering die verplicht is voor iedereen. Dit is een algemeen pakket waarin voor iedereen dezelfde vergoedingen zitten en, waar voor iedereen, dezelfde regels gelden.

Indien u, als volwassene, gebruikt maakt van zorg die in de basisverzekering zit, heeft u te maken met een jaarlijks eigen risico 

Naast de verplichte basisverzekering bent u vrij om een aanvullend pakket af te sluiten. Elke zorgverzekeraar stelt verschillende aanvullende pakketten samen.

Fysiotherapie in de basisverzekering
18 jaar en ouder
“Gewone “ fysiotherapie  zit niet in het basispakket. Alleen de chronische zorg vanaf de 21e behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. De eerste twintig zittingen voor zo’n klacht komen “voor eigen rekening”. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunnen de kosten van deze “eerste 20” deels of volledig uit de aanvullende verzekering vergoed worden.
NB: De term chronisch is misleidend omdat hiermee niet ‘een klacht die vaker voorkomt’, wordt bedoeld, maar ‘een klacht die voorkomt op de chronische lijst, de “lijst van Borst”


Jonger dan 18 jaar
Kinderen hebben vanuit de basisverzekering recht op negen zittingen fysiotherapie per indicatie (= per klacht) per jaar. Met een verwijzing van een arts kan dit uitgebreid worden tot achttien maal. Chronische fysiotherapie voor kinderen jonger dan 18 jaar wordt vanaf de eerste behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. Bij kinderen komen de eerste twintig behandelingen nooit voor eigen rekening


Fysiotherapie in de Aanvullende verzekering
Behandelingen voor klachten die niet op de chronische lijst staan worden vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. Denk hierbij aan rugklachten, verstuikte enkels, spierscheurtjes, sportletsels etc.
Wanneer u een aanvullend pakket heeft zal uw zorgverzekeraar de kosten vergoeden tot de hoogte die u zelf met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken.

Hierbij heeft u NIET te maken met het eigen risico en u hoeft hierbij ook niet de eerste twintig behandelingen zelf te betalen.
U krijgt dat vergoedt wat u zelf met uw zorgverzekering heeft afgesproken
.

Heeft u meer fysiotherapie nodig dan in uw pakket zit, of heeft u geen aanvullende verzekering dan mag u vanzelfsprekend ook een beroep doen op de fysiotherapie. U krijgt dan van ons een nota die u zelf aan ons dient te betalen.